HRWEB - 100% Web based HR Software

HRWeb mpleo : software voor uw personeelsbeheer

Tal van groeiende organisaties zoals de uwe, hebben dezelfde beweegredenen : het automatiseren van de HR processen, om zodoende gemakkelijker getalenteerde medewerkers aan te trekken, aan te werven, te ontwikkelen en in uw bedrijf te houden.

HRWEB mpleo is een krachtige, geïntegreerde, flexibele en beveiligde online toepassing die uw HR beleid hierin optimaal ondersteunt. Alle vereiste functionaliteiten worden aangeboden om uw personeelsbeheer efficiënt en naar optimale tevredenheid te kunnen uitvoeren.

Nieuws

Gestion des ressources humaines avec hrweb

HRWeb est une application e-HRM unique qui sort de l’ordinaire et qui vise à optimiser la qualité et la quantité des compétences au sein de votre organisation. Avec le logiciel de gestion du personnel HRWeb nous pouvons automatiser les processus RH, assurer leur qualité et uniformité, assurer la cohérence dans la mise en œuvre de la politique RH et fournir des informations de gestion en temps réel. HRWeb est une solution complète, hautement configurable et orientée utilisateur.

Beheer uw personeel met HRWeb.

HRWeb is een unieke out of the box e-HRM toepassing en is gericht op het kwalitatief én kwantitatief optimaliseren van de competenties binnen uw organisatie. Met behulp van de HR Software HRWEB kan men HR processen automatiseren, consistentie in de uitvoering van HRM-beleid waarborgen, kwaliteit en uniformiteit van processen garanderen en eenduidige real-time managementinformatie leveren. HRWeb is een complete oplossing, uitermate configureerbaar en eenvoudig in gebruik.